יום ד', יז’ בשבט תשע”ט
תודה לכל הכתבים הצעירים שלקחו חלק פעיל בהכנת העיתון ולכל שאר התלמידים שכתבו כתבות. עיתון1 פתוח שוב וניתן לכתוב כתבות לעיתון סוף שנה. חלק מהכתבות שלא מתפרסמות בעיתון, מתפרסמות באתר בית הספר.

שזרטון מחצית א' תשע"ה