יום ב', טו’ בתשרי תשע”ט
דף הבית דבר המנהלת פינת היועצת מקצועות הלימוד אתרי כיתות מוזיאון מורשת הנהגת ההורים חדר מורים יצירת קשר

שיעור ראשון - 08:50 – 08:00 שיעור שני - 09:40 – 08:50 הפסקה גדולה - 10:00 – 09:40 הפסקת אוכל - 10:10 – 10:00 שיעור שלישי - 11:00 – 10:10 שיעור רביעי - 11:45 – 11:00 הפסקה - 12:00 – 11:45 שיעור חמישי - 12:45 – 12:00 שיעור שישי - 13:30 - 12:45הפסקה - 13:35- 13:30 שיעור שביעי - 14:20 – 13:35